Kundeservice, Kundedialog, kundekontakt, kurser, træning, servicetræning
KUNDESERVICE & KUNDEDIALOG
- Kurser & praktisk træning
Følg Dialog+ på LinkedIn
Borgerservice, borgerdialog, borgerkontakt, kurser, træning, servicetræning
BORGERSERVICE & BORGERDIALOG
- Kurser & praktisk træning
Følg Dialog+ på LinkedIn
Kundedialog, kundeservice, kundekontakt, servicekurser, servicetræning
ANALYSE AF KUNDEDIALOG
- Servicetjek & optimering
Følg Dialog+ på LinkedIn

TAK FOR HJÆLPEN!

Dialog+ har udgivet en ny bog om kundedialog og kundekontakt.

Bogen giver dig konkrete tips til, hvordan du kan skabe endnu bedre serviceoplevelser i enten telefonisk kontakt eller i det fysiske møde. Bogen er relevant for dig som f.eks. arbejder i et kundecenter, i borgerservice, er ejendomsmægler, kørende tekniker, IT-supporter, eller blot møder kunder i andre sammenhænge.

De metoder og teknikker, som er beskrevet i bogen, er blevet testet og anvendt hos en lang række virksomheder, borgerservicecentre, offentlige styrelser og myndigheder, som har medarbejdere med kontakt til enten kunder eller borgere.

DESIGN AF KUNDEDIALOG

Dialog+ har udviklet et nyt kursus, så du kan lære at designe og optimere kundedialogerne i din virksomhed. Kurserne er målrettet både kundeservice og borgerservice, og vi tager udgangs i jeres egne kunde- eller borgersamtaler.

Når vi arbejder med design og optimering af jeres kundedialoger, anvender vi specialdesignede hexagoner, som repræsenterer specifikke kommunikative teknikker. Derudover arbejder vi lavpraktisk med indholdet i dialogen, og definerer konkrete eksempler til brug i hverdagens kundedialoger. 

performerwiz, online træning, kundeservice, borgerservice, salg, it-support

HJÆLPEREDSKAB TIL SERVICETRÆNING

  • PerformerWIZ er en online platform til forbedring af Soft Skills. Systemet anvendes til at træne dine medarbejdere i kundeservice, borgerservice, IT-support eller salg.

 

  • Når du anvender performerWIZ som hjælperedskab i den praktiske servicetræning, så sikrer du samtidig struktur og kontinuitet i medarbejderudviklingen.

 

  • Systemet giver dig værdifuld indsigt i både styrker og udviklingsområder, så du effektivt kan målrette din træningsindsats.

 

  • PerformerWIZ er en Cloudbaseret løsning som kan anvendes på alle platforme - Computere, iPads, iPhones, Smartphones.

 

servicekursus, kundeservice

SERVICETJEK AF KUNDEDIALOG

Vi har lyttet til tusindvis af kundedialoger, og har stor erfaring i at spotte de positive og mindre positive elementer i dialogen. Vores primære erfaring med analyse af kundedialoger er baseret på kundeservice i flere forskelllige brancher, borgerservice og i IT-Support.

Dialog+ tilbyder analyse og servicetjek af dine medarbejderes kundedialoger. Fordele ved servicetjekket er, at du som leder eller virksomhedsejer får et kvalificeret bud på kvaliteten af kundekontakten. Samtidig bliver dine medarbejdere skarpere på de kommunikative områder hvor de klarer sig rigtig godt, og hvor de med fordel kan blive endnu dygtigere.

Se mere hér!

servicekursus, kundeservice

SERVICEKURSUS

Hvad er det egentlig kunderne vil have? I får indsigt i kundeadfærd og kundeforventninger, så I bedre kan tilpasse jeres virksomhed til kundernes behov.

I får letforståelige og effektive redskaber til at styrke og udvikle jeres kunders serviceoplevelse.

I får praktisk anvendelige kommunikationsteknikker til at kommunikere kundevenligt.

Virtuelle servicekurser

VIRTUELLE SERVICEKURSER

Dialog+ tilbyder virtuelle servicekurser, så I sammen kan komme på kursus fra forskellige lokationer og hjemmearbejdspladser.

Arbejder du i Borgerservice kan du deltage i virtuelt kursus for Borgerservice, og arbejder du med Kundeservice eller IT-support kan du deltage i virtuelt servicekursus.

Vi tilbyder også et servicetjek af kundedialogen, hvis I har optagede samtaler i jeres virksomhed eller Borgerservice.

servicekursus, kundeservice

SERVICESKOLEN.DK

Serviceskolen.dk er et nyt dansk koncept, udviklet i samarbejde mellem Dialog+ og Peopleteam. Den røde tråd i alle serviceskolens aktiviteter, er at hjælpe medarbejdere og virksomheder med at skabe positive serviceoplevelser.

Vi gennemfører en lang række kursusaktiviteter målrettet kundevendte medarbejdere og ledere. Formålet er at skabe læring og give konkrete og praktiske anvendelige teknikker til at styrke og udvikle jeres kundekontakt.

servicekursus, kundeservice

BORGERSERVICE

Borgere i Danmark forventer god service, når de er i kontakt med Borgerservice. For at kunne imødekomme borgernes forventninger, er det afgørende at medarbejdere med borgerkontakt, har de rette kompetencer og det rette mindset.

Dialog+ hjælper medarbejdere og ledere til at styrke borgerkontakt, borgerfokus og det interne samarbejde i Borgerservice. Vi gennemfører f.eks. analyse af borgerkontakt, teoretisk og praktisk træning i borgerkontakt, og workshops om samarbejde og trivsel.

SKAB GNISTER I KUNDE- ELLER BORGERKONTAKT!

Positive serviceoplevelser er til gavn for alle. Du kan med din adfærd og kommunikation, bidrage til gode relationer og gladere kunder eller borgere. 

Ny gratis e-bog til download

JA TAK, JEG VIL GERNE KONTAKTES!

Inspiration om service