Instruktøruddannelse

Instruktøruddannelse

Uddannelse af interne trænere i kundeservice

Medlyt som redskab til kompetenceudvikling, giver fantastiske indsigter og resultater, til stor gavn for din virksomhed og dine medarbejdere. Med et effektivt setup for medarbejdertræning, bliver de kundevendte medarbejderes kommunikative kompetencer bliver styrket markant. Dialog+ hjælper jer med at uddanne interne instruktører, så I selv fremadrettet kan varetage træning og udvikling af jeres egne medarbejdere.

Kurset henvender sig til interne trænere og ledere, som ønsker at anvende medlyt til at udvikle kommunikative kompetencer, og forbedre serviceniveauet for kunderne. Metoden danner samtidig grundlag for at effektivisere og optimere, på såvel kundernes serviceoplevelse, som på de interne processer og arbejdsrutiner.

Kurset gennemføres som kombination af teori og praktisk træning.

Indhold på instruktøruddannelsen er:

  • Grundlæggende principper for kompetenceudvikling
  • Positive rammer for træningskultur
  • Udarbejdelse af trænings- og evalueringsramme
  • God og konstruktiv dialogisk feedback
  • Medlyt proces og planlægning
  • Vi anvender vores træningsplatform performerWIZ i kurset, men har I allerede et lignende træningstool, så tilpasser vi gerne kursusrammen til den.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes!

hCaptcha