Kundeservice i telefon

Telefontræning

Kurser og individuel praktisk træning

Langt de fleste kunder foretrækker telefonen som den primære kontakt til virksomheder. Det er derfor afgørende, at kundevendte medarbejdere kan kommunikere kundeorienteret, og at kunden oplever god service i telefonen.

Undersøger viser faktisk, at kundernes primære forventninger ved telefonisk kontakt er:

  • At tale med en medarbejder som forstår problemet og kan løse det
  • At medarbejderen har gode serviceevner

For at imødekomme kundernes forventninger, så træner medarbejdere i kommunikative teknikker, til at afklare kundens spørgsmål eller problem , og til at kunderne oplever medarbejdere som er imødekommendeog  serviceorienterede.

De kommunikative teknikker som medarbejderne lærer i forbindelse med kursus og telefontræning, styrker resultaterne på kundetilfredshed, straksafklring og samtaleeffektivitet.

Hvis din virksomhed har specifikke ønsker til kundekontakten, så udvikler og tilpasser vi telefontræningen til jeres behov. Det kan f.eks. handle om branding, kundefastholdelse, salg eller vigtige virksomhedsværdier, som I ønsker skal afspejles i kundedialogerne.

Vores telefontræning er systemunderstøttet, og vi anvender en online træningsplatform performerWIZ. Det gør vi for at sikre en metodisk proces for træningen. Det betyder samtidig, at alle medarbejdere modtager individuelle online træningsrapporter, og at der sikres kontinuitet og fokus i den fremadrettede træning.

Indhold på kurser og træning i 'Kundeservice i telefon:

  • Effektiv spørgeteknik og afklaring af henvendelsesårsager
  • Effektiv samtalestyring i kundedialogen
  • Præcis kommunikation som forhindrer misforståelser
  • Samtaleteknikker som styrker serviceoplevelsen positivt
  • Dialog med forskellige profiltyper i telefonen
  • Effektiv håndtering af utilfredse kunder

Referencer

Nrgi udtalelse

I NRGi har vi brugt Dialog+ og Brian Vang til at få opbygget en god dialogstruktur i samtalerne med vores kunder. En god og enkel model, som giver den enkelte medarbejder stor frihed til at personalisere sine samtaler, i en god struktur - til gavn og glæde for den enkelte kunde.

Vi har brugt Brian til, at få skabt en god værktøjskasse til salg og værdiskabelse, som er kendetegnet ved enkle og brugbare værktøjer.

Vi sætter stor pris på Brians tilgang til det at arbejde med kunder. Han taler i et sprog som er let forståeligt, med helt jordnære og meget forretnings-relevante eksempler, som er tilpasset lige nøjagtig vores virksomhed.

Lene Krakau Larsen - Privatdirektør

Mette Bloch Smedegaard - Salgsleder

Euro-Center udtalelse

I Euro-Center har vi haft stor glæde af Dialog+ i forbindelse med træning af vores dansktalende medarbejdere på et af vores udenlandske kontorer.

Fokus var på øget kundetilfredshed og styring af samtaler. Vi kan konstatere at opgaven lykkedes til vores tilfredshed. Men det er muligvis endnu vigtigere at understrege at træningen gjorde en meget stor forskel for vores team, som samtidig med træningen indså vigtigheden af en kollektiv indsats og vigtigheden af intern feedback.

Både vores kunder og vores kollegaer mærkede en positiv effekt af træningen. Skulle det blive nødvendigt vil vi meget gerne benytte os af Brian og Dialog+ en anden gang.

Anders Lindgaard - Head of Legal

Odense Kommune udtalelse

Odense Kommune har i opbygningen af et kontaktcenter, der skal virke som én telefonisk indgang til hele Odense kommune, brugt Dialog+ med stor succes.

Dét Brian Vang kan, er at gøre udvikling af kommunikative kompetencer til noget meget konkret og handlingsorienteret. Han har bibragt en fælles værktøjskasse og et fælles ståsted til at udvikle servicemål og performancekrav op omkring.

Medarbejderne har sågar spurgt, 'kommer Brian Vang ikke snart igen?'.

På 'bundlinjen' har vi fået større borgertilfredshed, og øget trivsel i afdelingen.

Steffen Holbech - Borgerservicechef

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes!

hCaptcha