Vejen til et godt arbejdsliv

Trivsel, samarbejde & udvikling

En forudsætning for at skabe fantastiske resultater og udvikling er, at I trives og samarbejder. Når hverdagens travlhed på jobbet er stor, bliver der sjældent taget hånd om de faktorer, som hæmmer det personlige initiativ, motivationen, samarbejdet og trivslen.

Det har negative konsekvenser på bl.a. effektivitet, konkurrenceevne, medarbejdertilfredshed, nytænkning og udvikling.

Med vores trivselskoncept, får I en ny opmærksomhed og forståelse af jeres arbejdsplads. Vores fokus er, sammen med jer, at identificere de områder i virksomheden, som enten giver positiv energi, eller dræner jer for energi og arbejdslyst.

Vi faciliterer en arbejdsramme for optimering af trivsel, samarbejde og udvikling. I skaber det indhold og de initiativer, der sætter en sund udvikling i gang.

Arbejdet med både medarbejdere og ledere er workshopbaseret. Sammen får vi identificeret de områder, som enten skal styrkes, svækkes eller helt fjernes fra hverdagen. Vi sætter luppen på vidensdeling, samarbejde, sammenhold, trivsel, kommunikation og ledelse.

Som redskab og inspiration til at foretage ændringer i arbejdslivet, anvendes bl.a. forskningsbaserede resultater fra positiv psykologi, og grundlæggende principper i Relationel Koordination.

Igennem forløbet med Dialog+ opnår I:

  • At få identificeret de områder som enten dræner, eller giver medarbejderne energi og arbejdslyst.
  • At få klarhed over hvilke organisatoriske enheder som bør styrke kommunikation og samarbejde, og en effektiv metode til optimering
  • Værdifuld indsigt i vigtige og centrale indsatsområder for virksomheden
  • At få defineret og rodfæstet fælles leveregler på arbejdspladsen
  • Ledelsesredskaber til at understøtte en fremadrettet positiv udvikling
  • Konkrete og brugbare redskaber til at skabe en mere positiv arbejdsplads

Kontakt os for en dialog om udfordringerne på jeres virksomhed, og lad os sammen skabe trivsel, samarbejde og udvikling!

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes!

hCaptcha