Design af kundedialog

Udvikling og optimering af kundekontakt

Forudsætningen for positive kundedialoger er, at dine medarbejdere er dygtige til at kommunikere. Det er derfor helt afgørende, at de rigtige kommunikative teknikker anvendes klogt i kundedialogen og kundekontakten

Indholdet i kundedialogen varierer i forhold til hvad kunden har ringet om. Det betyder, at der er forskel på hvordan du bør kommunikere med kunden, og hvad der er vigtigt at betone i samtalen.

Tænk f.eks. på hvor forskellige kundesamtalerne er, når (1) kunden skal have forklaring på produkter eller services, (2) hvis kunden ikke forstår sin faktura, (3) hvis kunden er utilfreds, (4) hvis du skal fastholde en kunde som ønsker at forlade virksomheden, eller (5) hvis du skal sælge et produkt til kunden.

Med vores kursus i design af kundedialog, kommer du til at arbejde målrettet med at optimere egne kundedialoger. Vi tager udgangspunkt i de mest hyppige kundehenvendelser i din virksomhed, og designer virksomhedstilpassede 'blueprints' for jeres kundedialoger. 

Metode

Når vi arbejder med design og optimering af jeres kundedialoger, anvender vi special-designede hexagoner, som repræsenterer specifikke kommunikative teknikker. Derudover arbejder vi lavpraktisk med indholdet i dialogen, og definerer konkrete eksempler til brug i hverdagens kundedialoger. 

Udbyttet af kursusaktiviteterne er, at I får udviklet en mere ensartet kommunikativ ramme for jeres kundedialoger. Effekten er en styrkelse af kvaliteten i jeres kundedialoger, og at jeres kunder oplever en mere homogen serviceoplevelse - på tværs af alle medarbejdere.

Varigheden af kurset i design af kundedialog varierer fra 1-3 dage, helt afhængigt af jeres behov og kompleksiteten af kundedialogerne.

Målgruppe

Design af kundedialog er primært målrettet medarbejdere med kundekontakt, f.eks. i virksomheder eller borgerservice. Det primære fokus i kursusaktiviterne er design af kundedialog, men vi inddrager også kropssprog, hvis kontakten med kunden eller borgeren også sker ved fysisk møde.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes

 

hCaptcha

Du kan selvfølgelig købe vores hexagoner, så I selv kan arbejde med udvikling af jeres kundedialoger.
Pris for 120 hexagoner leveret i beskyttende æske: 799.- kr. (inkl. moms.).