Servicetræning

Service er en træningssag

At levere fantastisk service, er ikke en disciplin som udelukkende kan læres ved at læse bøger, eller ved at deltage i servicekurser. At kommunikere bevidst, målrettet og situationsbestemt, er en praktisk kompetence som skal trænes!

Dialog+ er specialiseret i analyse af kundekontakt og individuel praktisk servicetræning. Vi lytter med på medarbejdernes kundedialoger, og giver dialogbaseret feedback. Formålet er, at skærpe den enkelte medarbejders bevidsthed om egen kommunikation, og den serviceoplevelse som kunden oplever. 

En træningssession afslører både individuelle kommunikative styrker, og områder som med fordel kan trænes. Alle træningssessioner afsluttes med en individuel handlingsplan, så den enkelte medarbejder kan tage ansvar for egen læring og udvikling. Vi udarbejder ligeledes en individuel træningsrapport i vores online træningsplatform performerWIZ. Træningsrapporten bidrager til at sikre kontinuitet og sammenhæng i den fremadrettede kommunikative træning. 

Hvis din virksomhed har ønske om regelmæssig servicetræning, så udarbejder vi gerne en virksomhedstilpasset træningsplan for jer.
Dialog+ tilbyder også at hjælpe jer med gennemførelse af servicetræning af alle medarbejdere. Hvis I selv ønsker at varetage servicetræningen, så sørger vi for at give jer viden, teknikker og metoder via vores instruktøruddannelse.

Kontakt os for en dialog om hvordan I kommer i gang med servicetræning.

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes!

hCaptcha