WORKSHOP
'FOKUS PÅ KUNDESERVICE'

ER I EUROPAMESTRE I KUNDESERVICE
- eller er der plads til forbedring?


Årsagen til at kunder vælger ny leverandør, skyldes i 2 ud af 3 tilfælde dårlig service. Har din virksomhed råd til ikke at arbejde målrettet med kundeservice og kundeoplevelser?

Invitér dine medarbejdere til en lærerig workshop om kundeservice, og få ny inspiration til at skabe bedre serviceoplevelser for virksomhedens kunder. Vi målretter workshoppen efter jeres behov og udfordringer, og vores eget princip om, at indholdet skal være 'forståeligt, effektfuldt og praktisk anvendeligt'.

Dialog+ giver indsigt i kundeadfærd, kundeforventninger og kundeinteraktion, og inddrager workshoppens deltagere i opgaveløsning i forhold til konkrete udfordringer i din virksomhed. 

Vi tager udgangspunkt i jeres hverdag og kundekontakter, og I bliver præsenteret for praktisk anvendelige råd om kundedialog, så i med det samme kan skabe bedre serviceoplevelser for jeres kunder, uanset om den foregår i telefon, via e-mail eller i face-to-face kundemøder.

En workshop gennemføres normalt på 4-5 timer, men har I specifikke ønsker imødekommer vi selvfølgelig dem. Vi har f.eks. mulighed for at foretage et generelt servicetjek af jeres virksomhed eller af jeres kundedialoger inden gennemførelse af workshoppen. 

JA TAK, jeg vil gerne kontaktes