Trivsel, samarbejde
& udvikling
Følg Dialog+ på LinkedIn

Vejen til et godt arbejdsliv

En forudsætning for at skabe fantastiske resultater og udvikling er, at medarbejderne trives og samarbejder. Når hverdagens travlhed på jobbet er stor, bliver der sjældent taget hånd om de faktorer, som hæmmer det personlige initiativ, motivationen, samarbejdet og trivslen.

Det har negative konsekvenser på bl.a. effektivitet, konkurrenceevne, medarbejdertilfredshed, nytænkning og udvikling.

Dialog+ har udviklet et trivselskoncept, som giver jer en ny opmærksomhed og forståelse af jeres arbejdsplads. Vores fokus er at identificere de områder i virksomheden, som enten giver positiv energi til medarbejderne, eller dræner dem for energi og arbejdslyst.

Vi faciliterer en arbejdsramme for optimering af trivsel, samarbejde og udvikling. I skaber det indhold og de initiativer, der sætter en sund udvikling i gang.

Arbejdet med både medarbejdere og ledere er workshopbaseret. Sammen får vi identificeret de områder, som enten skal styrkes, svækkes eller helt fjernes fra hverdagen. Vi sætter luppen på vidensdeling, samarbejde, sammenhold, trivsel, kommunikation og ledelse.

Som redskab og inspiration til at foretage ændringer i arbejdslivet, anvendes bl.a. forskningsbaserede resultater fra positiv psykologi.

Igennem et trivselsforløb med Dialog+ opnår I:

  • At få identificeret både de områder som enten dræner, og dem som giver medarbejderne energi og arbejdslyst. En værdifuld indsigt i vigtige indsatsområder
  • At få defineret og rodfæstet fælles leveregler på arbejdspladsen
  • Ledelsesredskaber til at understøtte en fremadrettet positiv udvikling
  • Konkrete og brugbare redskaber til at skabe en mere positiv arbejdsplads

Kontakt os for en dialog om udfordringerne på jeres virksomhed, og lad os sammen skabe trivsel, samarbejde og udvikling!

JA TAK, JEG VIL GERNE KONTAKTES!