TELEFON-
TRÆNING
Følg Dialog+ på LinkedIn

Telefontræning

Langt de fleste kunder foretrækker telefonen som den primære kontakt til virksomheder. Det er derfor afgørende, at kundevendte medarbejdere kan kommunikere kundeorienteret, og at kunden oplever god service i telefonen.

Undersøgelser viser faktisk, at kundernes primære forventninger ved telefonisk kontakt er:

  • At tale med en medarbejder som forstår problemet og kan løse det
  • At medarbejderen har gode serviceevner

For at imødekomme kundernes forventninger, træner vi jeres medarbejdere i kommunikative teknikker til at afklare problemet, og at kunderne oplever medarbejderne som servicemindede.

Vi lytter gerne med på medarbejdernes egne kundesamtaler, for at gøre undervisningen nærværende og realistisk. For at sikre, at teorien fra kursuslokalet forankres som praktisk adfærd i hverdagen, afslutter vi forløbet med praktisk træning af alle medarbejdere.

De kommunikative teknikker som dine medarbejdere lærer i forbindelse med kursus og telefontræning, styrker resultaterne på kundetilfredshed, straksafklaring og samtaleeffektivitet.

Hvis jeres virksomhed har specifikke ønsker til kundekontakten, så udvikler og tilpasser vi telefontræningen til jeres behov. Det kan f.eks. handle om branding, kundefastholdelse, salg eller centrale virksomhedsværdier, som I ønsker skal afspejles i kundedialogerne.

Vores telefontræning er systemunderstøttet og vi anvender træningsplatformen performerWIZ, netop for at sikre en metodisk proces for træningen. Det medfører at medarbejdere modtager individuelle online træningsrapporter, og at der sikres kontinuitet og fokus i den fremadrette træning.

Den proces som vi oftest anvender, tager udgangpunkt i en analyse af nuværende kundedialoger. Analysen kan baseres på 'live medlyt' eller analyse af optagede samtaler. På bagrund af analysen, udvikler vi et målrettet kursus- og træningsforløb, som præcist matcher de behov og ønsker I har for jeres kundedialog og kundekontakt.

Servicetræning, kundeservicetræning, praktisk træning, telefontræning, telefonkursus

JA TAK, JEG VIL GERNE KONTAKTES