Skriv en tekst her
 

Servicetjek af Borgerservice

God service sker igennem menneskelige relationer
Dialog+ tilbyder servicetjek af dine medarbejderes borgerkontakter. Vi sætter fokus på serviceoplevelsen i både den telefoniske kontakt, og i det direkte face-to-face møde med borgerne. Vi har lyttet til tusindvis af telefonsamtaler og foretaget observationer af interaktioner mellem mennesker, og har massiv erfaring i at spotte de positive og mindre positive elementer i både dialog og kropssprog.

Med afsæt i servicetjekket, giver vi dine medarbejdere konkrete redskaber til de daglige kontakter med borgerne. Dialog+ gennemfører både kursusaktiviteter og praktisk træning af dine medarbejdere, og sikrer herved synlige ændringer i både adfærd og kommunikation!


Værdifuld indsigt i borgerkontakten
Fordelen ved servicetjekket er, at du som leder i en borgerservicefunktion får et kvalificeret bud på kvaliteten i borgerkontakten. Samtidig bliver dine medarbejdere skarpere på de kommunikative områder hvor de klarer sig rigtig godt, og hvor de med fordel kan blive endnu dygtigere, og styrke borgernes oplevelse af positiv service i kontakt med kommunen.

Et servicetjek i borgerservice gennemføres på 2-3 dage, og afsluttes med en præsentation af resultaterne. Kontakt Dialog+ og hør mere om hvad vi kan gøre for din Borgerservice.

Dialog+ gennemfører også kurser og praktisk træning i borgerkontakt.

Kundecase - Odense Kommune

 

 


'Odense Kommune har i opbygningen af et kontaktcenter, der skal virke som én telefonisk indgang til hele Odense Kommune, brugt Dialog+ med stor succes.

Det Brian Vang kan, er at gøre udvikling af kommunikative kompetencer til noget meget konkret og handlingsorienteret. Han har bibragt en fælles værktøjskasse og et fælles ståsted til at udvikle servicemål og performancekrav op omkring. Medarbejderne har sågar spurgt 'kommer Brian Vang ikke snart igen?' På 'bundlinien' har vi fået større borgertilfredshed og øget trivsel i afdelingen'. 
Steffen Holbech, Borgerservicechef

__________

'Virksom Dialog i Odense Kommune, har etableret èn indgang for borgeren til Ældre og Handicapforvaltningen, hvor mødet med borgeren er i fokus. Vi arbejder bevidst med, og uddanner vores medarbejdere i kommunikation og i mødet med borgeren. I den forbindelse har vi samarbejdet med Dialog +.

Vi har haft et stort udbytte af samarbejdet med Dialog+, og arbejder kontinuerligt med de redskaber og værktøjer vi har fået med os fra Dialog+'. 
Kenneth Wiberg, leder

 

JA TAK, JEG VIL GERNE KONTAKTES!