Skriv en tekst her
 

Servicetjek af Borgerservice

God service sker igennem menneskelige relationer
Dialog+ tilbyder servicetjek af dine medarbejderes borgerkontakter. Vi sætter fokus på serviceoplevelsen i både den telefoniske kontakt, og i det direkte face-to-face møde med borgerne. Vi har lyttet til tusindvis af telefonsamtaler og foretaget observationer af interaktioner mellem mennesker, og har massiv erfaring i at spotte de positive og mindre positive elementer i både dialog og kropssprog.

Med afsæt i servicetjekket, giver vi dine medarbejdere konkrete redskaber til de daglige kontakter med borgerne. Dialog+ gennemfører både kursusaktiviteter og praktisk træning af dine medarbejdere, og sikrer herved synlige ændringer i både adfærd og kommunikation!


Værdifuld indsigt i borgerkontakten
Fordelen ved servicetjekket er, at du som leder i en borgerservicefunktion får et kvalificeret bud på kvaliteten i borgerkontakten. Samtidig bliver dine medarbejdere skarpere på de kommunikative områder hvor de klarer sig rigtig godt, og hvor de med fordel kan blive endnu dygtigere, og styrke borgernes oplevelse af positiv service i kontakt med kommunen.

Et servicetjek i borgerservice gennemføres på 2-3 dage, og afsluttes med en præsentation af resultaterne. Kontakt Dialog+ og hør mere om hvad vi kan gøre for din Borgerservice.

Dialog+ gennemfører også kurser og praktisk træning i borgerkontakt.

Kundecase - Odense Kommune

'Odense Kommune har i opbygningen af et kontaktcenter, der skal virke som én telefonisk indgang til hele Odense Kommune, brugt Dialog+ med stor succes.

Det Brian Vang kan, er at gøre udvikling af kommunikative kompetencer til noget meget konkret og handlingsorienteret. Han har bibragt en fælles værktøjskasse og et fælles ståsted til at udvikle servicemål og performancekrav op omkring. Medarbejderne har sågar spurgt 'kommer Brian Vang ikke snart igen?' På 'bundlinien' har vi fået større borgertilfredshed og øget trivsel i afdelingen'. 

Steffen Holbech, Borgerservicechef

__________

'Virksom Dialog i Odense Kommune, har etableret èn indgang for borgeren til Ældre og Handicapforvaltningen, hvor mødet med borgeren er i fokus. Vi arbejder bevidst med, og uddanner vores medarbejdere i kommunikation og i mødet med borgeren. I den forbindelse har vi samarbejdet med Dialog +.

Vi har haft et stort udbytte af samarbejdet med Dialog+, og arbejder kontinuerligt med de redskaber og værktøjer vi har fået med os fra Dialog+'. 

Kenneth Wiberg, leder

 

Kundecase - Næstved Kommune

Næstved Kommune

'I 2020 etablerede Næstved Kommune et nyt Kontaktcenter, som skulle fungere som én telefonisk indgang for hele kommunen. I den forbindelse har vi gjort godt brug af Dialog+ med stor succes. Målet var at styrke, forbedre og udvikle vores kommunikative kompetencer, og optimere dialogen med vores borgere.

Vi møder nu borgerne endnu mere med fokus på dialogen og samspillet omkring borgerens situation.Vi har haft stort udbytte af samarbejdet med Dialog+, og arbejder målrettet på månedsbasis med de redskaber og værktøjer, vi har fået med i rygsækken.

Brian er altid velforberedt til kurserne, og interesserer sig professionelt i vores arbejdsplads - dette gør kun kurserne endnu mere skarpe og designet til lige netop os. En varm anbefaling herfra'. 


Simone Sunding - Serviceformidler
Julie Ertmann Busborg, Afdelingsleder

 

JA TAK, JEG VIL GERNE KONTAKTES!