MENTAL STYRKE
I KUNDEKONTAKT
Følg Dialog+ på LinkedIn

Mental styrke i kundekontakt

Styrk dig til dialogen med sure kunder eller borgere
De fleste af os bliver negativt påvirket, når vi skal lytte til brok og frustration fra kunder. Ofte trækker vi en negativ oplevelse med en kunde med os til den næste kunde, fordi det tager lidt tid at 'komme sig' ovenpå en dårlig oplevelse.

Flere undersøgelser viser, at daglige kortvarige mentale øvelser, kan gøre dig mere mentalt robust til at håndtere sure kunder eller borgere. Effekten af øvelserne er, at 'restitutionsperioden' indtil sindstilstanden bliver normaliseret er markant kortere. Det betyder konkret, at den næste kunde ikke kommer til at 'betale prisen' for, at en tidligere kunde har påvirket medarbejderens humør negativt.

Dialog+ og CFMM har udviklet et effektivt forløb, som giver dine medarbejdere større mental robusthed, og konkrete kommunikative teknikker til at håndtere sure kunder. Forløbet strækker sig typisk over 3-4 måneder, og består af både kurser og individuel praktisk træning og refleksion.

Vi foretager indledningsvist en måling af medarbejdernes egen-opfattelse af mental styrke til vanskelige samtaler, og deres evne til at håndtere konfliktfyldte samtaler. Dernæst gennemføres  2 kurser, og egen-træning i de daglige kundekontakter. Som afslutning på forløbet dokumenterer vi fremskridt og udvikling hos medarbejderne.

JA TAK, JEG VIL GERNE KONTAKTES