NRGi EVALUERING
AF KURSER OG TRÆNING

Kære NRGi medarbejder

Tak for din aktive deltagelse på de 3 kursusmoduler og i den praktisk træning.

Det er vigtigt for os, at du har haft en god og lærerig oplevelse, og vi vil derfor bede dig om at give os feedback på de aktiviteter du har deltaget i.

Tak for hjælpen!
Dialog+

FEEDBACK SKEMA