EURO-CENTER

Evaluering af
briefinger og træning

Tak for din aktive deltagelse på briefinger og i den individuelle træningsession i Madrid.

Det er vigtigt for os, at du har haft en god og lærerig oplevelse, og vi vil derfor bede dig om at give feedback på de aktiviteter du har deltaget i.

I nedenstående spørgsmål skal du vurdere i hvor høj grad du er tilfreds. 
Du kan give fra 1 til 5 stjerner. 5 = Meget tilfreds og 1 = meget utilfreds.

Tak for hjælpen!

Brian Vang
Dialog+

FEEDBACK SKEMA