DESIGN AF
KUNDEDIALOG
Følg Dialog+ på LinkedIn

Design af kundedialog

Forudsætningen for positive kundedialoger er at dine medarbejdere er dygtige til at kommunikere. Det er derfor helt afgørende, at de rigtige kommunikative teknikker anvendes klogt i kundedialogen og kundekontakten. 

Indholdet i kundedialogen varierer i forhold til hvad kunden har ringet om. Det betyder, at der er forskel i den måde som du bør kommunikere på, og hvad der er vigtigt at betone i samtalen.

Tænk f.eks. på hvor forskellige samtalerne er, når (1) kunden skal have forklaring på produkter eller services, (2) hvis kunden ikke forstår sin faktura, (3) hvis kunden er utilfreds, (4) hvis du skal fastholde en kunde som ønsker at forlade virksomheden, eller (5) hvis du skal sælge et produkt til kunden.

Med vores kursus i design af kundedialog kommer du til at arbejde målrettet med at optimere egne kundedialoger. Vi tager udgangspunkt i de mest hyppige kundehenvendelser i din virksomhed og designer virksomhedstilpassede 'blueprints' for jeres kundedialoger.

Metode

Når vi arbejder med design og optimering af jeres kundedialoger, anvender vi special-designede hexagoner, som repræsenterer specifikke kommunikative teknikker. Derudover arbejder vi lavpraktisk med indholdet i dialogen, og definerer konkrete eksempler til brug i hverdagens kundedialoger. Udbyttet af kursusaktiviteterne er, at I får udviklet en mere ensartet kommunikativ ramme for jeres kundedialoger. Effekten er en styrkelse af kvaliteten i jeres kundedialoger, og at jeres kunder oplever en mere homogen serviceoplevelse - på tværs af alle medarbejdere.

Varigheden af kurset i design af kundedialog varierer fra 1-3 dage, helt afhængigt af jeres behov og kompleksiteten af kundedialogerne.

Målgrupper: kundeservice & borgerservice

Design af kundedialog er primært målrettet medarbejdere med kundekontakt, f.eks. i virksomheder eller borgerservice. Det primære fokus i kursusaktiviterne er design af kundedialog, men vi inddrager også kropssprog, hvis kontakten med kunden eller borgeren også sker ved fysisk møde.

Ring til os for en dialog om jeres ønsker og behov, og hør hvordan Dialog+ kan hjælpe jer med at optimere jeres kundedialoger.

Dialogkort anvendes i forbindelse med kurset 'Design af kundedialog', men du kan naturligvis også købe vores dialogkort uden deltagelse i kurset.

JA TAK, KONTAKT MIG OM DESIGN AF KUNDEDIALOG