Borgerservice træning, kurser
BORGERSERVICE
TRÆNING
Følg Dialog+ på LinkedIn

Borgerservice træning

At levere positive serviceoplevelser for kommunens borgere, kræver medarbejdere som er dygtige til at kommunikere. Det handler om at kommunikere i øjenhøjde, så borgeren føler sig forstået, anerkendt og i 'gode hænder'.

Vi tilbyder kurser og træning af dine medarbejdere i service, dialog, kropssprog, konflikthåndtering og assertiv kommunikation. Samtidig træner vi dine interne ledere, så I selv fremadrettet kan varetage den kommunikative udvikling i jeres borgerservice.

Medarbejdere med borgerkontakt har stor gavn af træningen, uanset om de arbejder i kommunens telefoniske kontaktcenter eller i Borgerservicecentre.

Du har også mulighed for at få foretaget et servicetjek af Borgerservice inden træningen påbegyndes!

Kundecase - Odense Kommune

'Odense Kommune har i opbygningen af et kontaktcenter, der skal virke som én telefonisk indgang til hele Odense Kommune, brugt Dialog+ med stor succes.

Det Brian Vang kan, er at gøre udvikling af kommunikative kompetencer til noget meget konkret og handlingsorienteret. Han har bibragt en fælles værktøjskasse og et fælles ståsted til at udvikle servicemål og performancekrav op omkring. Medarbejderne har sågar spurgt 'kommer Brian Vang ikke snart igen?' På 'bundlinien' har vi fået større borgertilfredshed og øget trivsel i afdelingen'. 
Steffen Holbech, Borgerservicechef

_____________________

'Virksom Dialog i Odense Kommune, har etableret èn indgang for borgeren til Ældre og Handicapforvaltningen, hvor mødet med borgeren er i fokus. Vi arbejder bevidst med, og uddanner vores medarbejdere i kommunikation og i mødet med borgeren. I den forbindelse har vi samarbejdet med Dialog +.

Vi har haft et stort udbytte af samarbejdet med Dialog+, og arbejder kontinuerligt med de redskaber og værktøjer vi har fået med os fra Dialog+'. 
Kenneth Wiberg, leder

JA TAK, JEG VL GERNE KONTAKTES