Borgerservice træning, kurser
BORGERSERVICE
TRÆNING
Følg Dialog+ på LinkedIn

Træning i borgerservice og borgerkontakt

At levere positive serviceoplevelser for kommunens borgere, kræver medarbejdere som er dygtige til at kommunikere. Det handler om at kommunikere i øjenhøjde, så borgeren føler sig forstået, anerkendt og i 'gode hænder'.

Vi tilbyder kurser og træning af dine medarbejdere i service, dialog, kropssprog, konflikthåndtering og assertiv kommunikation. Samtidig træner vi dine interne ledere, så I selv fremadrettet kan varetage den kommunikative udvikling i jeres borgerservice.

Medarbejdere med borgerkontakt har stor gavn af træningen, uanset om de arbejder i kommunens telefoniske kontaktcenter eller i Borgerservicecentre.

Kursusindholdet bliver tilpasset specifikt i forhold til jeres ønsker og behov. Vores kurser favner som oftest disse områder:

  • Introduktion til servicebegrebet
  • Effektiv spørgeteknik til afklaring af borgernes henvendelser
  • Effektiv samtalestyring af dialogen med borgeren
  • Præcis kommunikation som forhindrer misforståelser med borgeren
  • Samtaleteknikker som styrker borgerens oplevelse af service
  • Tilpasning af kommunikation til forskellige profiltyper
  • Effektiv håndtering af vanskelige samtaler med borgere
  • Kropssproget i mødet med borgeren


Du har også mulighed for at få foretaget et servicetjek af Borgerservice inden træningen påbegyndes!

Kundecase - Odense Kommune

'Odense Kommune har i opbygningen af et kontaktcenter, der skal virke som én telefonisk indgang til hele Odense Kommune, brugt Dialog+ med stor succes.

Det Brian Vang kan, er at gøre udvikling af kommunikative kompetencer til noget meget konkret og handlingsorienteret. Han har bibragt en fælles værktøjskasse og et fælles ståsted til at udvikle servicemål og performancekrav op omkring. Medarbejderne har sågar spurgt 'kommer Brian Vang ikke snart igen?' På 'bundlinien' har vi fået større borgertilfredshed og øget trivsel i afdelingen'. 


Steffen Holbech, Borgerservicechef

Kundecase - Næstved Kommune

'I 2020 etablerede Næstved Kommune et nyt Kontaktcenter, som skulle fungere som én telefonisk indgang for hele kommunen. I den forbindelse har vi gjort godt brug af Dialog+ med stor succes. Målet var at styrke, forbedre og udvikle vores kommunikative kompetencer, og optimere dialogen med vores borgere.

Vi møder nu borgerne endnu mere med fokus på dialogen og samspillet omkring borgerens situation.Vi har haft stort udbytte af samarbejdet med Dialog+, og arbejder målrettet på månedsbasis med de redskaber og værktøjer, vi har fået med i rygsækken.

Brian er altid velforberedt til kurserne, og interesserer sig professionelt i vores arbejdsplads - dette gør kun kurserne endnu mere skarpe og designet til lige netop os. En varm anbefaling herfra'. 


Simone Sunding - Serviceformidler
Julie Ertmann Busborg, Afdelingsleder

JA TAK, JEG VL GERNE KONTAKTES